.

Uredništvo

Uredništvo

Nikica Škunca, direktor odjela interneta

Matej Lončarić, producent za nove medije

Tomislav Šoštarić, urednik Vijesti
Dina Šiljeg, urednica Vijesti
Martina Podgorski, urednica rubrike Showbuzz
Ana Kolak Čada, urednica Zadovoljne
Željko Vela, urednik Sporta

Đuro Vitković, voditelj internetske prodaje

Iva Gačić, direktorica Informativnog programa

Zrinka Jankov, direktorica programa


dnevnik@dnevnik.hr
mojamini@novatv.hr


Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.
Matični broj trgovačkog društva: MB: 1417398
OIB trgovačkog društva: OIB: 75399377119
Odgovorna osoba trgovačkog društva: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić
Glavni urednik: direktorica programa: Zrinka Jankov
Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb
Telefon i faks: Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333
e-mail adresa: novatv@novatv.hr

 

podaci o vlasničkoj strukturi:

naziv pravne osobe: CME Media Enterprises B.V.
OIB: 52541180014
Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Dam 5B, 1012JS Amsterdam Nizozemska
Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100
Temeljni kapital: 786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./